Over de muziek

Hildegard von Bingen

Hildegard van Bingen (1098-1179) was een abdis. Ze was actief op het gebied van geloof, wetenschap, ruimte, filosofie en poëzie. Zij was ook de eerste bekende vrouwelijke componist.

Belangrijkste werken Liber Scivias [Ken de wegen], Physica, Causae et Curae [Over de oorzaak van ziekten en hun geneeswijzen] en de 77 composities, waaronder religieuse liederen zoals hymnes, antiphonen, sequensen en een zogenaamd ‘Spel der deugden’. Een soort voorloper op de opera, waarin de deugden door vrouwen worden gezongen en de duivel door een man.

De muziek van Hildegard is overgeleverd in de Riesencodex. Hierin worden ‘neumen’ gebruikt als notatie. Prima Vox zingt niet van de neumen, maar van een vertaling hiervan in gregoriaans notenschrift.

Meer lezen over Hildegard? Bezoek dan bijvoorbeeld deze site filosofie.nl

Een tekst van Hildegard

O, alleredelst groen,
Je wortelt in de zon,
Je licht op in heldere lichtheid.

Middenin het draaiende levensrad,
Dat aardse grootheid nooit zal begrijpen.
Omarmd ben je door goddelijke geheimen.

Je kleurt als het
morgenrood
En brandt als de zonnegloed
.


Let’s build something together.


Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: